H#EJ
Pensionist-turen opsiger samarbejdet med Hotel Siemsens Gaard øjeblikkeligt

I forbindelse med, at der er kommet ny ejer på Hotel Siemsens Gaard er overenskomsten på hotellet blevet opsagt og de nye ejer ønsker ikke at tegne en ny.

Da den nye ejer af Hotel Siemsens Gaard ikke ønsker at tegne overenskomst for de ansatte på hotellet har vi netop meddelt hotellet, at vores ophold i 2021 er aflyst og samarbejdet med dem er ophørt med øjeblikkelig virkning.

Det er naturligvis trist, at det har ændret sig og at udfaldet bliver sådan, men vi kan ikke benytte samarbejdspartnere der ikke har overenskomst – det gælder lige fra vores buschauffører, restauranter og hoteller og derfor har der ikke været nogen anden udvej.

VI arbejder netop nu på højtryk for at finde en anden løsning, så vi stadig kan komme afsted, og håber at kunne melde noget ud snarrest.

Velkommen til vores nye hjemmeside

Så er vi tilbage med vores nye hjemmeside.

Desværre blev vi angrebet på vores gamle hjemmeside, og derfor er ALT tidligere materiale desværre gået tabt – det var nødvendigt, for at sikrer en fortsat god sikkerhed på hjemmesiden.

Vi vil prøve at genskabe så meget af det tabte, men det vil tage tid – lang tid – og faktisk vil vi primært have fokus på turen i 2021 0g de fremtidige ture – fortiden må vi arbejde med løbende.

Velkommen til

//Christoph – turansvarlig